Exact koppeling autoriseren

Let op! Controleer vooraf de divisiecode van het te koppelen administratie. Door eerst in Exact in te loggen en de juiste administratie te selecteren, kan men voorkomen dat een verkeerde divisiecode wordt opgehaald bij het aanmelden in BizzCloud. 

1. Log in op uw BizzCloud account en ga naar "Connector Manager".2. Ga naar Exact en klik op de regel om de instellingen op te halen3. Meld u aan door op ‘Exact autoriseren’ te klikken.4. Indien correct ingesteld, zal u verwezen worden naar Exact Online voor aanmelding. Doorloop alle stappen in Exact Online.Sommige administratiekantoren beheren met één Exact administratie meerdere bedrijven. Om een splitsing te maken worden divisiecodes gegenereerd in Exact. Dat is een unieke code om de verschillende bedrijven van elkaar te onderscheiden. Wanneer BizzCloud aan een verkeerde divisiecode van Exact is gekoppeld, levert dit problemen op waardoor cijfers naar een verkeerd bedrijf worden gesynchroniseerd.

De administratie id wordt ook wel divisiecode genoemd. Via de volgende stappen kan je deze vinden in Exact Online:

  1. Ga in uw Exact Online linksboven naar de desbetreffende administratie (linkermuis) en klik daarna op 'Alle opties'.
  2. Klik op de code van uw administratie (in voorbeeld hieronder "1" of "2").
  3. De administratie_id is nu de meest linkse division code in de URL links onderaan de pagina (zie pijl).

Voorbeeld opgehaalde divisiecode uit Exact: