Leveranciers

Producten kunnen één of meerdere gekoppelde leveranciers krijgen. Het is ook mogelijk om verschillende bestelmogelijkheden toe te voegen met verschillende randvoorwaarden. Ook kan een product dezelfde leverancier hebben met verschillende bestelmogelijkheden.

Leveranciers toevoegen aan producten

 1. Voor het toevoegen van leveranciers aan producten opent u eerst het producten overzicht. Dit kunt u doen door in het linker menu op Inkoop te klikken, en vervolgens in het menu bovenin op Producten en dan nog een keer op Producten.


 2. Klik in uw productenoverzicht op een product waarvan u een leverancier wilt toevoegen. 

 3. In het productenkaartje klikt u eerst linksboven op wijzigen en daarna op Purchase (inkoop).


 4. In het leverancierstabel kunt u nu een leverancier toevoegen met daaraan een aantal randvoorwaarden verbonden. Om dit te doen klikt u in de tabel op Regel toevoegen.

 5. Er verschijnt nu een pop-up waarin u een aantal gegevens moet invullen. 

  • Leverancier De leverancier is een contact uit uw contactenlijst. Het instellen van de leverancier helpt met het samenstellen van inkooporders. Want: alle nieuwe inkooporder regels, dus een verzoek om een product te bestellen, worden gegroepeerd op leveranciers. Stel dat u dus van vijf verschillende producten de voorraad wilt bijvullen, en producten a, b, en c horen bij leverancier1 en producten d en e horen bij leverancier2, dan komen producten a, b en c samen op één inkooporder en producten d en e samen op één inkooporder.

  • Leveranciersproductnaam Leveranciers gebruiken mogelijk andere productnamen u in uw omgeving. Om verwarring te voorkomen kunt u hier aangeven hoe het product bij de leverancier in hun catalogus heet. Dit komt dan ook op een eventuele inkooporder te staan.

  • Leveranciersproductcode Leveranciers kunnen werken met productcodes/identificatiecodes. Die kunt u hier verwerken.

  • Productvariant Als uw producten varianten bevatten, dan kunt u hier selecteren of deze leveringsregel van toepassing op een variant of het hele product.

  • Levertijd Helpt met het opstellen van de "verwachtte voorraad" overzichten.

  • Hoeveelheid Is de minimum hoeveelheid dat voor deze leveranciersregel moet worden besteld. Stel dus dat u voor product a instelt dat leverancier1 minstens 5 producten moet leveren, dan krijgt u hier ook een melding van als u minder dan 5 besteld. Verderop in de documentatie staan een aantal verschillende configuratie voorbeelden.

  • Prijs Is de prijs die de leverancier rekent voor het leveren van het product.

  • Validity Geeft aan van wanneer tot wanneer deze leveranciersregel geldig is.

  Druk na het invullen van de gegevens op Opslaan & Sluiten om de regel toe te voegen, of Opslaan & Nieuw om de regel toe te voegen en om nog eentje extra aan te maken.

 6. Na het aanmaken van de verschillende leveranciersregels kunt u het product opslaan door linksboven op Opslaan te klikken. Let op! Als u hier niet op klikt gaan de leveranciersregels verloren!

Rangorde en configuratiemogelijkheden

Een product kan meerdere leveranciersregels bevatten. Niet alleen kunnen meerdere leveranciers een product leveren, er kunnen ook voor eenzelfde leverancier verschillende leveringsregels bestaan. Wanneer de gebruiker aangeeft een product te willen inkopen moet het systeem een keuze maken tussen de verschillende leveranciersregels. Het systeem werkt in principe van boven naar beneden de verschillende regels af, en gaat dan per regel na of deze regel gebruikt kan worden. De eerste regel die gebruikt kan worden, wordt toegepast. 


Dit principe kunnen we illustreren doormiddel van het volgende voorbeeld:


In dit voorbeeld zijn drie regels aangemaakt. Zodra er een inkoopverzoek voor dit product wordt aangemaakt, gaat het systeem de regels doorlopen. Het kijkt dan naar verschillende voorwaarden zoals de minimum hoeveelheid en de geldigheid (Validity). In dit voorbeeld hebben we geen geldigheid ingesteld, dus er wordt alleen naar de minimum hoeveelheid gekeken. Zoals het voorbeeld nu staat gebeurt er niet veel bijzonders. De eerste regel zal altijd voldoen aan een inkoopverzoek, omdat een inkoopverzoek namelijk altijd tenminste één product moet hebben. De eerste regel zal dan altijd worden gekozen.


Maar, in het voorbeeld zijn de twee daaropvolgende regels zijn voor grote bestellingen veel voordeliger. Om deze te gebruiken moeten we de voorkeursvolgorde aanpassen. Dit kunnen we doen door het product weer te wijzigen door linksboven op wijzigen te klikken. Hierdoor kunnen we nu de voorkeursvolgorde van de leveranciersregels aanpassen. Dit doen we door links van de regels de regel vast te pakken door op het sleepicoontje te klikken en deze te slepen naar een andere plek.Om dit voorbeeld interessanter te maken passen we de volgorde als volgt aan:Door deze aanpassing krijgen bulkorders nu een voorkeur boven individuele orders.