Verkooporders factureren

Let op! U kunt verkooporders alleen factureren als factuurbeheer vanuit de kassa is ingeschakeld. Klik hier om te zien hoe u factuurbeheer kunt inschakelen. 


Om een factuur aan te maken voor een bestaande verkooporder, opent u de verkooporders van een door u gekozen klant. Selecteer vervolgens de verkooporder die u wilt factureren, klik nu op  Te factureren om de verkooporder te selecteren voor de factuur. U ziet nu een oranje rand om te verkooporder ontstaan, dit betekent dat de verkooporder geselecteerd is voor het aanmaken van een factuur. Herhaal dit proces totdat u alle verkooporders heeft verzameld waarvan u een factuur wilt maken voor deze klant. Klik vervolgens op Factuur om een factuur aan te maken.De factuur zal nu worden aangemaakt en direct worden geopend. Klik hier om alles te lezen over het factuurbeheer vanuit de kassa.