Sessies

In de BizzCloud Kassa dient u een kassasessie open te hebben om verkopen uit te voeren vanuit de Kassa. Het is de bedoeling dat u elke dag aan het begin van de dag een nieuwe sessie start - en dus aan het einde van de dag deze sessie weer afsluit.


Aan het begin en einde van elke sessie zal BizzCloud u vragen om een kastelling te doen. Dit is handig omdat u later hiermee gemakkelijk eventuele kasverschillen kunt terugzien. Tussentijds is het ook mogelijk om geld uit de kassalade te halen of geld in de kassalade te stoppen, hier komen we later op terug.